Visita de la Consellera d’Afers Socials a Atenció Primerenca

  • 19/01/11 10:38
  • Autor
  •   Atenció Primerenca Atenció primerenca
Centre d'Atenció Primerenca de S'Escorxador

El 19 de gener la Consellera d’ Afers Socials, Josefina Santiago, i el Director General d’Afers Socials i Atenció a la Dependència, Joan Manel Rosa, visiten les recentment renovades i ampliades instal.lacions del centre d’ Atenció Primerenca de S’ Escorxador. Actualment consten de 60 places dedicades a l’ atenció de nins des de  0 a 5 anys.