Noticies de Mater

Notícia Breu

05/03/2013

Conveni amb C&A

04/07/2012

Boccia a Mater

09/05/2011

Missió

Aconseguir que les persones amb discapacitat i les seves famílies millorin la qualitat de vida, facilitant la satisfacció de les seves necessitats, i que assoleixin una vida lo més digne, plena i autònoma possible, amb els suports necessaris i les oportunitats que ofereix l’entorn.

Visió

Som una entitat percebuda i reconeguda pel seu compromís amb:

  • L’atenció integral a les persones amb discapacitat i les seves famílies i la seva inclusió social.
  • La implicació i identificació del personal i dels col·laboradors.
  • La qualitat i la millora contínua de l’ organització.
  • La immersió i col•laboració responsable amb l’entorn.

Valors

El nostre valor fonamental és considerar a la persona com a centre de la nostra acció, des del respecte personal a la seva individualitat, la seva dignitat, la seva intimitat i el seu dret a ser diferent.

Memòries