CEE | Ajuts Individualitzats de Menjador

  • 17/11/20 10:00
  • Autor
  •   APIMA Notícies propies Centre Mater Educació Notícia

Consulta i descarrega el llistat provisional en relació amb els ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris de les Illes Balears durant el curs escolar 2020 - 2021 [Fes clic damunt d'aquesta frase per visualitzar el document].

Romanem a la vostra completa disposició per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir.