Mater rep 5.000 euros dels ajuts a projectes socials locals del COIBA

  • 26/02/21 12:00
  • Autor
  •   Notícies propies Centre Mater Mater Costitx Mater Sineu Atenció a les famílies Centre de dia Centre ocupacional Llar Organització Residència Notícia

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) destinarà 5.000 euros al projecte «Envellint junts» de l'organització Mater en el marc dels ajuts a projectes socials locals que el COIBA ha convocat enguany per primera vegada.

Amb aquests ajuts a projectes socials, el COIBA pretén col·laborar amb entitats sense afany de guany per impulsar iniciatives que contribueixin a millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat i a prevenir l'aïllament i l'exclusió social.

En aquest cas, el jurat- format per 5 infermeres externes al COIBA- ha determinat que la proposta presentada per Mater reuneix els requisits sol·licitats i s'ajusta a la línia d'actuació número 1 prevista a les bases (promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia). A aquesta convocatòria, podien concórrer altres projectes dels següents àmbits:

  • Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia.

  • Suport a la infància. Promoció i desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en famílies en situació de pobresa.

  • Millora de la situació de dones víctimes de violència masclista. Projectes de qualsevol àmbit: prevenció, conscienciació, formació, etc.

  • Atenció sociosanitària a col·lectius vulnerables.

El projecte «Envellint junts» té per objectiu afavorir l'envelliment actiu i saludable entre les persones usuàries majors de 45 anys dels Serveis Diürns (Centre de Dia i Servei Ocupacional) i Residencials de Mater, així com entre les seves corresponents famílies. D'aquesta manera, a través d'una triple línia d'actuació (psicologia, fisioteràpia i salut i famílies), es vol detectar de forma primerenca situacions de vulnerabilitat i risc en el col·lectiu de persones majors amb altres capacitats; desenvolupar actuacions proactives orientades a la prevenció del deteriorament físic i cognitiu i de l'aïllament social, i desenvolupar intervencions quan es produeixen aquestes situacions de deteriorament psicosocial i de salut. Està previst que aquest programa pugui beneficiar a més de 250 persones entre usuaris/àries directes i indirectes.

La directora general de Mater, Bàrbara Mestre, la qual ha agraït enormement el suport del COIBA, ha destacat que «la població en procés d'envelliment s'ha duplicat i les situacions de doble dependència (és a dir, aquelles en les que persones usuàries i cuidadors/es principals són dependents) han augmentat de forma substancial». «Entre un 27% i un 30% del total d'usuaris/àries dels Serveis Diürns de l'organització està constituït per persones en procés d'envelliment», ha explicat Mestre, recordant que «Mater fa anys que planteja accions orientades a prevenir el deteriorament i afavorir l'envelliment actiu».   

Per la seva part, la presidenta del COIBA, Maria José Sastre, ha recordat que una de les missions del COIBA és «protegir la salut de les persones i garantir la seguretat dels/de les pacients des d'una pràctica professional, ètica, autònoma i competent» i que «som plenament conscients que la prevenció i la promoció de la salut és la millor inversió que es pot fer en qualsevol àmbit». D'aquesta manera, ha recalcat, «donant suport a projectes tan complets com «Envellint junts», contribuïm a millorar la qualitat de vida de persones que, en moltes ocasions, es troben en situacions d'especial vulnerabilitat i, alhora, donam visibilitat a les necessitats del col·lectiu de persones amb altres capacitats».