Pilotes de tenis per un menjador més silenciós

  • 15/01/19 09:30
  • Autor
  •   Notícies propies Centre Mater Centre ocupacional Notícia

La Fundació Rafa Nadal, mitjançant Aspas Mallorca, ens ha donat pilotes de tenis per silenciar les cadires del menjador del Centre Ocupacional. Des d’aquí volem donar les gràcies a les institucions implicades per contribuir a la millora de les nostres instal·lacions.