Procés de matrícula 2019-2020: informació per a Equips d'Orientació

  • 04/03/19 10:00
  • Autor
  •   Notícies propies Centre Mater Educació Notícia

En aquest PDF descarregable està la informació necessària per la matriculació de nou alumnat al curs 2019-2020: dades de contacte, nivells, places per nivell...

Descargar Pdf amb l'informació Procés de matriculació curs 2019-2020.