Transparència

Política de Qualitat

Servir a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament a un entorn de qualitat, donant-les-hi els suports personalitzats des d'una visió integral de la persona perquè tenguin una vida plena. 

  1. Conèixer i donar resposta a les necessitats de les persones ateses i de les seves famílies des d'una sensibilitat humana i social.

  1. Millorar la qualitat de vida de les persones ateses promovent la formació, l'autonomia i els vincles afectius.

  1. Facilitar la integració i la participació en els àmbits comunitaris.

  1. Respectar la dignitat i fomentar els drets de les persones.

  1. Acompanyar espiritualment als/a les usuaris/àries i a les seves famílies.

  1. Facilitar el desenvolupament professional i humà dels/de les treballadors/es i incentivar el voluntariat.

  1. Assegurar la gestió dels serveis públics prestats amb transparència, aliances i des de la sostenibilitat econòmica i mediambiental.

  2. Impulsar la feina transversal amb la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia.

 

Descarrega la Política de Qualitat de Mater fent clic AQUÍ.

Memòria Social

Aquí podeu trobar un resum anual de les persones implicades en els nostres serveis, tant les que són ateses com les que treballen a la nostra organització.

Dades econòmiques

Compartim amb vosaltres els informes d'auditoria de l'estat financer de la nostra organització.

pdf Mater 2016 pdf Mater Treball i Natura 2016
pdf Mater 2017 pdf Mater Treball i Natura 2017
pdf Mater 2018 pdf Mater Treball i Natura 2018
pdf Mater 2019 pdf Mater Treball i Natura 2019

 

Codi ètic

Organització Mater forma part de ple dret de FEAPS Plena Inclusión i, per tant, s’adhereix al seu codi ètic, que pot consultar-se aquí: