Els germans i les germanes que cuiden, protagonistes d’un reportatge a Diario de Mallorca

  • 8/11/19 10:00
  • Autor
  •   Centre Mater Centre ocupacional Notícia

Diario de Mallorca va publicar un reportatge sobre el rol de les persones que tenen germans i germanes amb discapacitat intel·lectual. Ho va fer per la publicació d’una tesi doctoral sobre aquest tema feta per Mireia Guillén Solà.

El reportatge compta amb els testimonis de Núria i Mónica Borrás. Mónica està al taller de llana del Servei Ocupacional i Núria es la seva germana i membre d’Asfadiba. En aquest enllaç pots llegir el reportatge complet: (Enllaçar la frase a:  https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/11/03/frater-familias-hermano-cuida/1460917.html )