Mater Misericordiae rep 1000 euros per les despeses extra de la pandèmia de la Covid-19

  • 28/07/20 10:00
  • Autor
  •   Notícies propies Entidades Centre Mater Residència Notícia

La pandèmia de la Covid-19 ens ha obligat a reinventar els serveis ràpidament. Aquestes són algunes de les mesures que hem fet durant aquests mesos:

  • Acondicionar la residència per a crear habitacions individuals i zona d'aïllament

  • Dotar a tots els professionals de serveis essencials dels Equips de Protecció Individual

  • Crear un fons de contingència pel personal dels serveis essencials, tots ells ho han vist reflectit a la seva nòmina des del mes de març

Aquestes mesures han estat possibles gràcies a la confiança i al comprimís d'entitats com Caixa Colonya, l'Estalvi Ètic, que ens han concedit un ajut de 1000€.