Presentació de la nova direcció de Mater

  • 1/04/19 10:00
  • Autor
  •   Notícies propies Atenció Primerenca Centre Mater Es Convent Granja Escola Sa Cabaneta Mater Costitx Mater Inca Mater Sineu Atenció a les famílies Atenció primerenca Centre de dia Centre ocupacional Club esportiu Educació Formació i inserció laboral Fundació tutelar Llar Oci Organització Residència Voluntariat Notícia

Els equips de direcció de Mater van celebrar una jornada per explicar les novetats.

Tots els professionals de l’organització van poder assistir a la conferència on es van presentar els membres de: el Consell d’Administració, l’Equip de Gerència i l’Equip Directiu.

També es va presentar el nou departament, Més Valor, que té com a principal objectiu crear el Model Mater.

Els equips de direcció van aprofitar per explicar el Pla Estratègic.

El Pla Estratègic inclou les àrees més importants que es treballaran els propers anys a Mater.